ฝ่ายวิชาการ

เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ มีการแข่งขันทักษะวิชาการของสมาชิก อกท. , การนำเสนอผลงานทางวิชาการ , การแสดงนันทนาการ , การจัดนิทรรศการทางการเกษตรของสถานศึกษาอาชีวเกษตรภาคใต้ , การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และกิจกรรมความบันเทิงการแสดงมหรสพในทุกค่ำคืน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานฯ ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7475-2407 และ 08-1609-1424

สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ มีการแข่งขันทักษะวิชาการของสมาชิก อกท. , การนำเสนอผลงานทางวิชาการ , การแสดงนันทนาการ , การจัดนิทรรศการทางการเกษตรของสถานศึกษาอาชีวเกษตรภาคใต้ , การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และกิจกรรมความบันเทิงการแสดงมหรสพในทุกค่ำคืน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานฯ ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7475-2407 และ 08-1609-1424