วันแม่แห่งชาติ 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาร่วมถวายพระพร

Leave a comment