เปิดบ้านวิชาการ เกษตรชัยภูมิ 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดงาน เผยแพร่ผลงานที่นักเรียนได้ปฎิบัติ ให้ความรู้จากที่ที่ได้ศึกษากับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a comment