ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ก่อนที่ที่จะเปิดภาคเรียนประจำปี ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

Leave a comment