พิธีมอบเกียรติบีตร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบีตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Leave a comment