บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล ในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียน Read more [...]
อศ.กช.

อศ.กช. วษท.ชัยภูมิลงทะเบียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิ ได้จัดลงทะเบียน นักเรียน อศ.กช. ของศูนย์ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ด้วย Read more [...]
วาท.ชัยภูมิ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วษท.ชัยภูมิ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี เป็นประธานในงาน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561  Read more [...]
รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส วษท.ชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 Read more [...]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน

ซ้อมการรับมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน โดยจะรับจริงในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ไซด์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ Read more [...]

ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

เรื่อง ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง

ประมูลขายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา