บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล ในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียน Read more [...]
อศ.กช.

อศ.กช. วษท.ชัยภูมิลงทะเบียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิ ได้จัดลงทะเบียน นักเรียน อศ.กช. ของศูนย์ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ด้วย Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา