บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ก่อนทรงได้รับเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์  Read more [...]

กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัด กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชัยภุมิมาเป็นประธานในงานวันภาษาไทย Read more [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาขับเคลื่อนกำลังคน สาขาอาหารและเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มสาขาอาหารและเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 Read more [...]
เทียนพรรษา

ขบวนแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ 2561 โดยนำไปถวายที่วัดแสงปิยาราม อ.เมือง จ. ชัยภูมิ Read more [...]

ลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยการนำของผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี ได้นำคณะผู้บริหาร ครูข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ลงนามถวายพระพรวะนคล้ายวันพระราชสมภพของ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ Read more [...]

ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

คณะกรรมการประเมิน อศจ.ชัยภูมิ ได้มาประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ Read more [...]

Big Clearning Day เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิได้จัดกิจกรรม Big Clearning Day เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมงดเหล้า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภายในวิทยาลัยฯ Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา