บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

Big Clearning Day เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิได้จัดกิจกรรม Big Clearning Day เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมงดเหล้า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภายในวิทยาลัยฯ Read more [...]
แปรรูปอาหารสัตว์

การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์

การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปรด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการแจกอาหารสัตว์ที่แปรรูปเสร็จให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค Read more [...]
ยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัยของยาเสพติด Read more [...]

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์            การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์                                                 Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา