บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

ศูนย์ซ่อมสร้าง FIX IT ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

              ศูนย์ซ่อมสร้าง FIX IT ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง โดยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้รับผิดชอบที่ โรงเรียนบ้านโคกก่องโนนทอง โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน ต.โนนสะอาด Read more [...]

CCAT Open House 2018 เปิดบ้าน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดกิจกรรม Open House 2018 เปิดบ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ภาพงาน Open House 2018

ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียน รด. จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิร่วมฝึก ระเบียบ วินัย ตามหลักการของวิชาการทหารเบื้องต้น ภาพการฝึก Read more [...]

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 Read more [...]
วันแม่แห่งชาติ

เดินเทอดพระเกียรติถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้ เดินเทอดพระเกียรติถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทำพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา