ตรวจประเมิน หน่วย อกท.ชัยภูมิ

คณะกรรมการระดับภาค ได้ตรวจประเมินหน่วย และเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับ ของหน่วยชัยภูมิ ในวันที่ 6 พ.ย. 2561