อบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม Iteacher

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดอบรมโปรแกรม iteacher เพื่อใช้ติดตามผู้เรียนในระหว่างวันที่ 12-12 ตุลาคม 2561