ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียน รด. จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิร่วมฝึก ระเบียบ วินัย ตามหลักการของวิชาการทหารเบื้องต้น

ภาพการฝึก รด วันที่ 3 กันยายน 2561    วันที่ 4 กันยายน 2561  วันที่ 5 กันยายน 2561  วันที่ 6 กันยายน 2561  วันที่ 7 กันยายน 2561   วันที่ 8กันยายน 2561 วันที่ 9 กันยายน 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 12 กันยายน 2561  วันที่ 13 กันยายน 2561   วันที่ 14 กันยายน 2561