พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ก่อนทรงได้รับเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์  โดยมีผุ้อำนวยการวิทยาลัยนำลงนามในพิธี

วันแม่แห่งชาติ