กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัด กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชัยภุมิมาเป็นประธานในงานวันภาษาไทย

วินภาษาไทย