ประชุมคณะอนุกรรมการสภาขับเคลื่อนกำลังคน สาขาอาหารและเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มสาขาอาหารและเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561