ขบวนแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ 2561 โดยนำไปถวายที่วัดแสงปิยาราม อ.เมือง จ. ชัยภูมิ

เทียนพรรษา