ลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยการนำของผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี ได้นำคณะผู้บริหาร ครูข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ลงนามถวายพระพรวะนคล้ายวันพระราชสมภพของ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร