ลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

ข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของผู้ว่าจังหวัชัยภูมิ

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร