การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์

การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปรด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการแจกอาหารสัตว์ที่แปรรูปเสร็จให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค

แปรรูปอาหารสัตว์

แปรรูปอาหารสัตว์