กีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

กีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดตัวแทนเป็นนักกีฬาชีวะ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

กีฬาอาชีวะ

กีฬาอาชีวะ