อศ.กช. วษท.ชัยภูมิลงทะเบียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิ ได้จัดลงทะเบียน นักเรียน อศ.กช. ของศูนย์ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ด้วย

อศ.กช.

อศ.กช.