ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วษท.ชัยภูมิ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี เป็นประธานในงาน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

วาท.ชัยภูมิ

วาท.ชัยภูมิ