ทำบุญครบรอบ 87 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ