พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกาา 2562 ณ หอประชุมราชบุรษสภา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562