เปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยมีปลัดจังหวัดชัยภุมิ มาเป็นประธานในงาน