ดร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ดร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามงาน lสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562