วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดงาน Merry Christmas