วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562