มุทิตาจิต วษท.ชัยภูมิ

              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดงาน มุทิตาจิต ให้ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562  ซึ่งประกอบด้วย รองประเสริฐ  เทียบกลาง  รองสะไกร  สมฤาแสน  ครูวรรณา  จันทร์งาม  ครูสุรชัย  สัมพันธ์พานิช  ครูเพลินพิศ  ไชยจักร  นายไมตรี  เต็งชัยภูมิ  และผู้ลาออกจากราชการ ครูรุจี  ศรีนอก  ครูเสาวมาลย์  วิจารณ์