วัน: กันยายน 3, 2018

CCAT Open House 2018 เปิดบ้าน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดกิจกรรม Open House 2018 เปิดบ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ภาพงาน Open House 2018