วัน: กันยายน 2, 2018

ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ศูนย์ฝึกนักศึกษา รักษาดินแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียน รด. จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิร่วมฝึก ระเบียบ วินัย ตามหลักการของวิชาการทหารเบื้องต้น ภาพการฝึก Read more [...]