วัน: สิงหาคม 9, 2018

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ก่อนทรงได้รับเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์  Read more [...]