เดือน: มิถุนายน 2018

แปรรูปอาหารสัตว์

การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์

การแปรรูปผลสัปรดสดเป็นอาหารสัตว์ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปรด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการแจกอาหารสัตว์ที่แปรรูปเสร็จให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค Read more [...]
ยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัยของยาเสพติด Read more [...]

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์            การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์                                                 Read more [...]