เดือน: พฤษภาคม 2018

วาท.ชัยภูมิ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วษท.ชัยภูมิ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี เป็นประธานในงาน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561  Read more [...]