หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล ในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียน Read more [...]
อศ.กช.

อศ.กช. วษท.ชัยภูมิลงทะเบียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภุมิ ได้จัดลงทะเบียน นักเรียน อศ.กช. ของศูนย์ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ด้วย Read more [...]
วาท.ชัยภูมิ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วษท.ชัยภูมิ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการบรรลือศักดิ์  มานาดี เป็นประธานในงาน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561  Read more [...]
รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส วษท.ชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 Read more [...]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน

ซ้อมการรับมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน โดยจะรับจริงในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ไซด์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ Read more [...]