หมวดหมู่: ผลงานวิชาการ

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์            การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์                                                 Read more [...]