บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกาา 2562 ณ หอประชุมราชบุรษสภา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 Read more [...]

เปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยมีปลัดจังหวัดชัยภุมิ มาเป็นประธานในงาน Read more [...]

ดร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ดร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามงาน lสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา